Νέες λειτουργίες στο ΓεΣΥ – Τι αλλάζει σε Χρόνιες Παθήσεις, Επισκέψεις και ειδοποιήσεις

Νέες λειτουργίες έχουν προστεθεί στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), όπως Μητρώα Ασθενών ανά Χρόνια Πάθηση, Πληροφόρηση για τις Επισκέψεις στον Προσωπικό Ιατρό και Ειδοποίηση δικαιούχου κατόπιν της επίσκεψής του στον Προσωπικό Ιατρό του.

Σημειώνεται ότι το Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ παρέχει πλέον τη δυνατότητα ομαδοποίησης των ασθενών σε Μητρώα ανά χρόνια πάθηση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και διαχείριση της υγείας των χρόνιων ασθενών τόσο από τους Προσωπικούς Ιατρούς (ΠΙ) όσο και από τους Ειδικούς Ιατρούς (ΕΙ).

Σε πρώτη φάση οι χρόνιες παθήσεις για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί Μητρώα είναι θαλασσαιμία, καρκίνος και υπερλιπιδαιμία.

Διαβάστε επίσης:  Eurostat: Πρώτη σε καισαρικές σε αναλογία πληθυσμού η Κύπρος

Ο ΟΑΥ επισημαίνει ότι με τη νέα αυτή λειτουργία οι ΠΙ θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα γι’  τους δικαιούχους – χρόνιους ασθενείς που διαχειρίζονται, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα πιο πάνω Μητρώα Ασθενών, ούτως ώστε να τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, αλλά και για καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της υγείας τους. Επιπλέον, οι Ειδικοί Ιατροί μπορούν να βλέπουν κατά πόσο ένας ασθενής είναι ενταγμένος στα μητρώα χρόνιων ασθενειών κατά τις επισκέψεις των ασθενών σε αυτούς.

Πότε θα πληρώνουμε 15 ευρώ στον Π.Ι.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αν έχουν ενταχθεί σε κάποιο Μητρώο μέσω της Πύλης Δικαιούχων στην Ενότητα Ιατρικό Προφίλ. Επίσης, ο ΟΑΥ αναφέρει ότι οι δικαιούχοι έχουν πλέον την δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων που έκαναν στον Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) τους. Συγκεκριμένα, στο λογαριασμό του κάθε δικαιούχου στην ενότητα «Προσωπικός Ιατρός», στην «Αρχική Σελίδα» του λογαριασμού του, ο δικαιούχος μπορεί να δει τον αριθμό επισκέψεων στον Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) του για το τρέχον έτος. Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Διάταγμα (Αρ.1) του 2019, έχει καθοριστεί αριθμός επισκέψεων σε ΠΙ ανά ηλικιακή ομάδα δικαιούχου ανά έτος, πέραν του οποίου ο ΠΙ έχει τη δυνατότητα να χρεώσει τον δικαιούχο με πρόσθετη συμπληρωμή ύψους μέχρι €15.

Διαβάστε επίσης:  Απεργία στα κρατικά νοσηλευτήρια λόγω συλλογικής σύμβασης