Νέες λειτουργίες στο Σύστημα Πληροφορικής για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει τους δικαιούχους του ΓεΣΥ
αναφορικά με δύο νέες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Πύλης Δικαιούχων. Οι
νέες λειτουργίες αφορούν:

1. Τις Διαθέσιμες Παραπομπές
Ο κάθε δικαιούχος έχει πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνεται για όλα τα
παραπεμπτικά που του έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, (π.χ. παραπεμπτικά
προς ειδικό ιατρό, εργαστηριακές ή/και διαγνωστικές εξετάσεις, άλλους
επαγγελματίες υγείας, κ.α.) και για τα οποία δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης
ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως.

2. Την επικαιροποιημένη προσωπική κατάσταση Συμπληρωμών
Για κάθε ημερολογιακό έτος (με προ-επιλογή το τρέχον έτος), ο δικαιούχος μπορεί
πλέον να βλέπει για κάθε υπηρεσία υγείας που λαμβάνει, τόσο την ενδεικτική
Συμπληρωμή (η οποία εμφανίζεται κατά τη δέσμευση παραπεμπτικού και πριν την
τελική υποβολή απαίτησης από τον παροχέα) όσο και την τελική Συμπληρωμή, η
οποία αποτελεί την ορθή Συμπληρωμή που αντιστοιχεί στην κάθε υπηρεσία
φροντίδας υγείας που έχει λάβει ο δικαιούχος.

Διαβάστε επίσης:  Ψωρίαση - Ποια τρόφιμα να αποφεύγετε

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στον «Οδηγό Χρήσης Νέων Λειτουργιώντου Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ», ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα

του ΓεΣΥ στην Ενότητα «Ενημέρωση/Νέα και Ανακοινώσεις:

Διευκρινίζεται ότι οι δύο νέες λειτουργίες έχουν προστεθεί στην Πύλη Δικαιούχων, στηνΕνότητα «Αρχείο Δικαιούχου» και πρόσβαση έχουν όλοι οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει και ενεργοποιήσει τον λογαριασμό πρόσβασης τους. Σε περίπτωση πουεπιθυμείτε να συνδέσετε το λογαριασμό χρήστη σας, ακολουθήστε το σύνδεσμο ή καλέστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000