Έξυπνες πρακτικές για αποτοξίνωση

Έξυπνες πρακτικές που θα σας βοηθή­σουν να ενισχύσετε το φυσικό σύστημα απο­τοξίνωσης του οργανισμού προάγοντας τη σωματική και ψυχική ευημερία.

Η αποτοξίνωση ή και ο πιο δημοφιλής όρος «detox» είναι το νέο trend κι όχι αδί­κως, αφού δίνει την απαραίτητη ευκαιρία στον οργανισμό να απομακρύνει τις τοξίνες σε σώμα αλλά και σε… μυαλό. Αρκετοί πι­στεύουν –εσφαλμένα– πως συνεπάγεται μια συγκεκριμένη δίαιτα ή τη χρήση ειδικών προϊόντων που θα απαλλάξουν το σώμα σας από τις τοξίνες. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύ­ει. Ιδού μερικές συμβουλές:

Περιορίστε το αλκοόλ: Περισσότερο από το 90% του αλκοόλ µεταβολίζεται στο ήπαρ. Αν και µελέτες παρατήρησης έχουν δείξει ότι η κατανάλωση αλκοόλ σε χαµηλή πρό­σληψη είναι ευεργετική για την υγεία της καρδιάς, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να προκαλέσει µια σειρά προβληµά­των υγείας. Η υπερβολική κατανάλωση αλ­κοόλ µπορεί να βλάψει σοβαρά τη λειτουρ­γία του ήπατος.

Εστιάστε στον ποιοτικό ύπνο: Η εξασφά­λιση επαρκούς και ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ είναι απαραίτητη για την υποστήρι­ξη του συστήµατος υγείας και της φυσικής αποτοξίνωσης του σώµατός σας. Ο ύπνος επιτρέπει στον εγκέφαλό σας να αναδιοργα­νωθεί και να επαναφορτιστεί.

Νερό όχι µόνο για τη δίψα: Το νερό ρυθµί­ζει τη θερµοκρασία του σώµατός σας, λιπαί­νει τις αρθρώσεις, βοηθά στην πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και αποτοξινώνει το σώµα σας αφαιρώντας τα απόβλητα.